پارک ملی دلتای آیدین کوشی آداسی

شهر کوش آداسی که یک شهر ساحلی می باشد دارای جاذبه های گردشگری بسیار زیادی است، یکی از این جاذبه های گردشگری پارک ملی دلتای آیدین می باشد که در نزدیکی شهرستان آیدین واقع شده است اما به دلیلی اینکه به شهر کوشی آداسی بسیار نزدیک می باشد جزو جاذبه های شهر کوشی آداسی محسوب می شود. معرفی پارک ملی دلتای آیدین کوش آداسی پارک ملی دلتای آیدین کوشی آداسی یکی از بهترین جاذبه های این شهر محسوب می شود و بسیاری از افراد هر ساله به آن سفر میکنند...